Dodane przez ZSP2_admin - wt., 14/03/2017 - 15:36

cukiernik

CYKL KSZTAŁCENIA

3 letni

SYMBOL CYFROWY ZAWODU

751201

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

SPC.01 – Produkcja wyrobów cukierniczych

PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIONE W REKRUTACJI

j.polski, j.obcy, matematyka, biologia

KWALIFIKACJE WSPÓLNE Z INNYMI ZAWODAMI

SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Cukiernik wykonuje czynności produkcyjno-technologiczne związane z wypiekiem ciast i ciastek o różnych gramaturach i kształtach przekładanych nadzieniami oraz obciąganych różnego rodzaju polewami i kuwerturą, przy użyciu specjalnych maszyn i urządzeń oraz sprzętów.

Praktyczna nauka zawodu realizowana jest u pracodawcy na podstawie umowy o pracę z pracownikiem młodocianym natomiast kształcenie przedmiotów ogólnokształcących odbywa się w szkole. Okres odbywania praktyki w wymiarze 3 lat zaliczany jest do stażu pracy, a za czas trwania zajęć praktycznych uczniowie otrzymują ustawowe wynagrodzenie.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik  po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.01 – Produkcja wyrobów cukierniczych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Główne zadania zawodowe:

  • ocena przydatności surowców oraz przygotowanie ich do produkcji;

  • mieszanie surowców (zgodnie z recepturami) w zależności od rodzaju ciast (drożdżowe, francuskie, kruche, biszkoptowe, biszkoptowo-tłuszczowe, orzechowe, bezowe) oraz ich wyrabianie;
  • przygotowywanie różnego rodzaju nadzień, np. kremów, polew, galaretek, owoców, marmolad, ponczów;
  • formowanie i wypiek lub smażenie, w zależności od rodzaju ciasta;
  • przekładanie i nadziewanie różnymi masami, wykańczanie glazurą, galaretką, cukrem pudrem lub kuwerturą, w zależności od rodzaju ciasta lub ciastek;
  • ocena organoleptyczną poszczególnych faz procesu technologicznego;
  • utrzymywanie porządku i czystości na stanowiskach pracy oaz przestrzeganie obowiązujących zasad bhp i ppoż.

 

Wróć do kierunków kształcenia