Dodane przez ZSP2_admin - wt., 14/03/2017 - 15:35

sprzedawca

CYKL KSZTALCENIA

3 letni

SYMBOL CYFROWY ZAWODU

522301

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

HAN.01 – Prowadzenie sprzedaży

PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIONE W REKRUTACJI

j.polski, j.obcy, matematyka, biologia

KWALIFIKACJE WSPÓLNE Z INNYMI ZAWODAMI

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

Sprzedawca sprzedaje produkty oferowane w punktach sprzedaży drobnodetalicznej (w kioskach i na targowiskach), detalicznej (sklepach, hipermarketach) oraz hurtowej (w hurtowniach); obsługuje nabywców bezpośrednio (w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową i preselekcji).

Praktyczna nauka zawodu realizowana jest u pracodawcy na podstawie umowy o pracę z pracownikiem młodocianym, natomiast kształcenie przedmiotów ogólnokształcących odbywa się w szkole. Okres odbywania praktyki w wymiarze 3 lat zaliczany jest do stażu pracy, a za czas trwania zajęć praktycznych uczniowie otrzymują ustawowe wynagrodzenie.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie sprzedawca  po potwierdzeniu kwalifikacji HAN.01 – Prowadzenie sprzedaży może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik handlowiec po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji HAN.02. Prowadzenie działań handlowych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Główne zadania zawodowe:

 • przygotowywanie produktów do sprzedaży (czyszczenie, sortowanie itp.) i ich wyeksponowanie;

 • informowanie nabywcy o walorach sprzedawanych produktów;

 • pomoc nabywcy przy wyborze produktu;

 • sprawna realizacja zamówień składanych przez nabywców (demonstrowanie, ważenie, mierzenie, paczkowanie);

 • inkasowanie należności za sprzedane produkty;

 • dbanie o czystość i estetykę miejsca sprzedaży;

 • załatwianie reklamacji zakupionych towarów;

 • zawieranie transakcji sprzedaży;

 • sporządzanie faktur za towary;

 • przestrzeganie warunków sanitarnych sprzedaży;

 • zabezpieczanie punktu sprzedaży lub hurtowni przed włamaniem, kradzieżą itp.

 

Wróć do kierunków kształcenia