Dodane przez ZSP2_admin - wt., 14/03/2017 - 15:38

piekarz

CYKL KSZTAŁCENIA

3 letni

SYMBOL CYFROWY ZAWODU

751204

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

SPC.03 – Produkcja wyrobów piekarskich

PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIONE W REKRUTACJI

j.polski, j.obcy, matematyka, biologia

KWALIFIKACJE WSPÓLNE Z INNYMI ZAWODAMI

SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

Piekarz prowadzi procesy i wykonuje czynności związane z wytwarzaniem różnych rodzajów pieczywa przy użyciu odpowiednich maszyn, urządzeń i sprzętu, rozlicza zużycie surowców do produkcji pieczywa.

Praktyczna nauka zawodu realizowana jest u pracodawcy na podstawie umowy o pracę z pracownikiem młodocianym natomiast kształcenie przedmiotów ogólnokształcących odbywa się w szkole. Okres odbywania praktyki w wymiarze 3 lat zaliczany jest do stażu pracy, a za czas trwania zajęć praktycznych uczniowie otrzymują ustawowe wynagrodzenie.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.03 – Produkcja wyrobów piekarskich i może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Główne zadania zawodowe:

  • przygotowywanie surowców do produkcji;
  • wytwarzanie ciast na różne rodzaje pieczywa w określonych warunkach techniczno-organizacyjnych piekarni
  • ocenianie jakości półproduktów i pieczywa, jej zgodności z wymogami przepisów technologicznych i norm;
  • obsługiwanie maszyn i urządzeń występujących w piekarniach;
  • utrzymywanie porządku i czystości na stanowiskach pracy oraz przestrzeganie zasad bhp i ppoż.;
  • prowadzenie rozliczeń technologicznych zużycia surowców do produkcji pieczywa i dokumentacji produkcyjnej;
  • utrzymywanie stałej współpracy z kierownictwem zakładu, służbami zaopatrzenia, zbytu, technicznymi.

 

Wróć do kierunków kształcenia