Dodane przez ZSP2_admin - wt., 19/03/2019 - 08:51

technik rachunkowości

Cykl kształcenia: 5-letni
Symbol cyfrowy zawodu: 431103
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

EKA.05 - Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

EKA.07 - Prowadzenie rachunkowości 

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: wiedza o społeczeństwie
Przedmioty uwzględniane w rekrutacji: język polski, matematyka, maksymalna ocena z języka obcego na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, wiedza o społeczeństwie
Kwalifikacje wspólne z innymi zawodami: EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych - kwalifikacja wspólna z zawodem technik ekonomista -  zdobądź na KKZ drugą z kwalifikacji przypisanej zawodowi technik ekonomista, aby mieć dodatkowy zawód

W zawodzie technik rachunkowości uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy,
  • sporządzania dokumentacji kadrowej,
  • prowadzania spraw związanych ze świadczeniami socjalnymi,
  • rozliczania wynagrodzeń i składek ZUS,
  • ewidencjonowania operacji gospodarczych,
  • wyceny składników aktywów i pasywów,
  • ustalania wyniku finansowego,
  • sporządzania sprawozdań finansowych i ich analizy.

Wróć do kierunków kształcenia