Dodane przez ZSP2_admin - wt., 14/03/2017 - 15:24

technik organizacji turystyki

 

Cykl kształcenia: 5-letni
Symbol cyfrowy zawodu: 422104
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

HGT.07 - Przygotowanie imprez i usług turystycznych

HGT.08 - Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: język angielski
Przedmioty uwzględniane w rekrutacji: język polski, matematyka, maksymalna ocena z języka obcego na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, historia
Kwalifikacje wspólne z innymi zawodami: nie dotyczy

TECHNIK ORGANIZACJI TURYSTYKI - TWOIM PASZPORTEM NA ŚWIAT

Technik Organizacji Turystyki:

 •  realizuje swoje i innych marzenia o podróżach;
 • planuje, organizuje, obsługuje i rozlicza imprezy i usługi turystyczne, targi, konferencje, kongresy, eventy itp.;
 • obsługuje klientów korzystających z usług turystycznych zapewniając najlepsze hotele, komfortowe środki transportu, najciekawsze atrakcje turystyczne;
 • w swojej pracy nigdy nie nudzi się – zawsze zwiedza świat.


W ciągu 5 lat:

 • zdobywasz atrakcyjny zawód;
 • uzyskujesz wykształcenie średnie.

 

Będziesz uczyć się:

 • przedmiotów ogólnokształcących w zakresie podstawowym i rozszerzonym – język angielski;
 • przedmiotów zawodowych.

 

W ramach przedmiotów zawodowych nauczysz się:

 • organizować i koordynować wycieczki i imprezy turystyczne;
 • wykorzystywać wiedzę z zakresu geografii turystycznej Polski i świata;
 • sporządzać dokumentację dotyczącą rozliczeń imprez i usług turystycznych;
 • stosować różne formy sprzedaży usług turystycznych;
 • opracowywać materiały promocyjne i katalogi usług turystycznych;
 • planować i organizować czas wolny klientów;
 • posługiwać się językiem obcym w branży turystycznej.


Tytuł zawodowy Technik organizacji turystyki” uzyskasz przystępując do egzaminów zawodowych.
Egzaminy zawodowe z kwalifikacji:

 • Przygotowanie imprez i usług turystycznych –zdajesz po klasie trzeciej;
 • Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych – zdajesz po pierwszym semestrze w klasie piątej.

Po uzyskaniu powyższych kwalifikacji i ukończeniu szkoły uzyskasz:

 • Tytuł zawodowyTechnik organizacji turystyki”;
 • Dyplom Zawodowy;
 • ‎Europass – Suplement do Dyplomu  w języku angielskim uprawniający do podjęcia  pracy w zawodzie w krajach wspólnoty europejskiej.

Realizując podstawę programową kształcenia ogólnego wspólną dla technikum i liceum ogólnokształcącego przygotujesz się do egzaminów maturalnych zdawanych na poziomie:

 • podstawowym (j. polski, matematyka, j. obcy)
 • i przedmiotu w zakresie rozszerzonym (jeśli masz zdane egzaminy z obu kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie możesz nie przystępować do tej części egzaminu maturalnego)
            .

Po zdaniu egzaminów maturalnych otrzymujesz świadectwo dojrzałości i możesz studiować min.:

 • Turystykę i Rekreację;
 • Ekonomikę turystyki,
 • Marketing w turystyce,
 • Organizację i zarządzanie eventami,
 • Hotelarstwo,

 

Na kierunku Technik organizacji turystyki:

 • Jesteśmy liderem najwyższej zdawalności egzaminów zawodowych w skali całego kraju
 • Posiadamy laureatów i finalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Turystyce,
 • Laureaci i finaliści Olimpiady są zwolnieni z części pisemnej egzaminu zawodowego i  na świadectwie potwierdzającym kwalifikację w zawodzie otrzymują maksymalny ‎wynik;
 • Współpracujemy z Wydziałem Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi i Wydziałem Turystyki i Rekreacji w Filii UŁ w Tomaszowie Maz.;
 • Gwarantujemy wysoki poziom przygotowania zawodowego i ogólnego, co potwierdzają wyniki egzaminów zewnętrznych;
 • Oferujemy praktyki zawodowe w biurach podróży i hotelach;
 • Wdrażamy autorskie programy wspierające rozwój kompetencji zawodowych i ogólnych.

Po ukończeniu szkoły możesz pracować w:

 • biurach podróży, biurach  turystycznych, agencjach turystycznych;
 • ośrodkach informacji turystycznej;
 • organizacjach administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnych za organizację i promocję turystyki regionalnej, ogólnopolskiej lub międzynarodowej;
 • ośrodkach wczasowych w kraju i za granicą;
 • hotelach;
 • wydawnictwach opracowujących i publikujących przewodniki i albumy turystyczne,
 • własnej firmie turystycznej lub przewozowej.

Wybierz zawód „Technik organizacji turystyki 
w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2
im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim

 

                                                Z NAMI

                                                              BLIŻEJ MARZEŃ

Wróć do kierunków kształcenia