Procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 obowiązujące  od dnia 01.09.2020 r. do odwołania

Procedury bezpieczeństwa  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 obowiązujące   od dnia 01.09.2020 r. do odwołania

I. Zasady ogólne dotyczące funkcjonowania w czasie pandemii obowiązujące w szkole od momentu otwarcia placówki do odwołania

II. Zasady dla rodziców dotyczące uczęszczania dziecka do szkoły.

III. Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego, które uczęszcza do szkoły

Akcja Sprzątanie Świata!

W dniu 18 września 2020 roku klasy pierwsze I E, I HR, I R i I G wraz z wychowawcami panią Jadwigą Czapnik, panią Renatą Kasiewicz, panem Kamilem Piekarzem oraz w zastępstwie panem Krzysztofem Kurzdymem z naszej szkoły jak co roku wzięły aktywny udział w akcji Sprzątania Świata, młodzież zebrała bardzo dużą ilość śmieci w miejscu przydzielonym do posprzątania.

Wyniki wyborów!

W dniu 11.09.2020 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Oto wyniki: Przewodnicząca Szkoły: Wiktoria Olech - 311 głosów, Z-ca Przewodniczącej Szkoły - Dominik Świątnicki - 115 głosów, Opiekun Samorządu Uczniowskiego: p. Kamil Konecki - 203 głosy, Rzecznik Praw Ucznia: p. Ewa Nockoska - 215 głosów. Zwycięzcom gratulujemy! 🙂

Wybory!

Już w ten piątek, w godzinach 9.00 - 13.25 na parterze budynku A, będziemy wybierać Przewodniczącego Szkoły, Opiekuna Samorządu Uczniowskiego oraz Rzecznika Praw Ucznia. Przypominamy, że kandydatami na Przewodniczącego Szkoły są: - Wiktoria Olech z klasy 3 E, - Dominik Świątnicki z klasy 3 TH. Głosujmy! 👍

Zebrania z rodzicami

W dniach 8-10 września 2020 r.  o godz. 17.00 odbędą się zebrania z rodzicami.

W związku z powyższym ustala się , co następuje:

  • 1.     8 września 2020 r. o godz. 17.00 odbędą się spotkania z rodzicami klas pierwszych

  • 2.     9 września 2020 r.  o godz. 17.00 odbędą się spotkania klas drugich.

  • 3.     10 września odbędą się spotkania klas trzecich i czwartych.

  • 4.  10 września 2020 r. o godz. 16.30 w sali 6(budynek C) odbędzie się spotkanie informacyjne dla rodziców klas maturalnych dotyczące egzaminów maturalnych i zawodowych.

  • 5.     W załączeniu harmonogram zebrań.

Wybory w ZSP 2!

W dniach 3.09.-10.09. w naszej szkole odbywać się będzie kampania wyborcza, której finałem (11.09.) będzie wybór Przewodniczącego Szkoły, Opiekuna Samorządu Uczniowskiego, a także Rzecznika Praw Ucznia. Wszystkie osoby zainteresowane pełnieniem funkcji Przewodniczącego Szkoły, prosimy o nadesłanie swoich zgłoszeń na szkolnego Facebook'a - w formie wiadomości, z krótką informacją na swój temat (klasa, postulaty). Informacje na temat kandydatów będą zamieszczane w mediach społecznościowych naszej szkoły.

Tagi

Inauguracja nowego roku szkolnego 2020/2021

1 września 2020 roku o godzinie 10:00 w hali sportowej ZSP Nr 2 odbyła się dla klas pierwszych uroczysta akademia z okazji 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej i inauguracji roku szkolnego 2020/2021, którą poprowadzili uczniowie Julia Bladziak i Kacper Dąbrowski z klasy IV GR. Pan dyrektor Jacek Bartosik i pani wicedyrektor Halina Fijałkowska przywitali pierwszoklasistów oraz grono pedagogiczne, złożyli wszystkim obecnym życzenia wielu sukcesów i wytrwałości w nowym roku szkolnym 2020/2021.