Dodane przez ZSP2_admin - wt., 14/03/2017 - 15:34

kucharz

CYKL KSZTAŁCENIA

3 letni

SYMBOL CYFROWY ZAWODU

512001

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE

HGT.02 – Przygotowanie i wydawanie dań

PRZEDMIOTY UWZGLĘDNIONE W REKRUTACJI

j.polski, j.obcy, matematyka, biologia

KWALIFIKACJE WSPÓLNE Z INNYMI ZAWODAMI

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Kucharz sporządza różnego rodzaju potrawy, ciasta, napoje i desery z zastosowaniem narzędzi, maszyn i urządzeń w zakładach gastronomicznych i przedsiębiorstwach zajmujących się przygotowywaniem i produkcją wyrobów i półproduktów kulinarnych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz po potwierdzeniu kwalifikacji HGT.02 - Sporządzanie potraw i napojów może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji HGT.12 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego.

Główne zadania zawodowe:

  • obliczanie wartości odżywczej i energetycznej potraw;
  • ocena surowców, półproduktów i wyrobów gotowych i właściwe gospodarowanie nimi;
  • obróbka wstępna surowców (ręczna, mechaniczna, termiczna);
  • posługiwanie się narzędziami, maszynami i urządzeniami przy przygotowywaniu potraw i napojów oraz bieżąca konserwacja tych urządzeń;
  • wykańczanie, porcjowanie, dekorowanie i estetyczne wydawanie wyrobów kulinarnych;
  • sporządzanie potraw kuchni regionalnych, kuchni polskiej i innych narodów oraz podstawowych potraw dla różnych diet;
  • przygotowywanie potraw, napojów i deserów na przyjęcia okolicznościowe;
  • utrzymywanie na bieżąco czystości na stanowisku pracy (mycie, wyparzanie, suszenie i polerowanie naczyń oraz sprzętu kuchennego), a także porządkowanie pomieszczeń produkcyjnych po zakończeniu pracy;
  • przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. obowiązujących w zakładach żywienia zbiorowego;

 

 

Wróć do kierunków kształcenia