Dodane przez ZSP2_admin - czw., 09/11/2017 - 00:00

Ubezpieczenie szkolne NNW w roku szkolnym 2023/2024

Numer polisy ubezpieczeniowej na rok szkolny 2023/2024:

  • klasy 1-4 technikum i klasy 1-3 szkoły branżowej: EDU - A/P 133274
  • klasy maturalne: EDU - A/P 133344 

Szkody należy zgłaszać:

  1. na stronie: nau.pl (zakładka "likwidacja szkód")

  2. telefonicznie: (22) 584 10 00

  3. mailowo: szkody.nau@nau.pl

  4. listownie lub osobiście w biurze NAU: Nauczycielska Agencja Ubezpieczeniowa S.A., ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33, 00-379 Warszawa

  5. Przez przedstawiciela NAU: 605 887 072