Dodane przez ZSP2_admin - pt., 10/10/2014 - 11:18

Rok szkolny 2018/2019

Plan zajęć I semestr

AU.36, AU.65, AU.68     T.04, T.06

Plan zajęć II semestr

AU.36, AU.65     T.04, T.06

Terminarz zaliczeń Semestr I: AU.65

Terminarz zaliczeń Semestr II:


Rok szkolny 2017/2018

Plan zajęć I semestr

AU.36, AU.65, AU.68     T.04, T.06

Plan zajęć II semestr

AU.36, AU.65     T.04, T.06

Terminarz zaliczeń Semestr I: AU.65

Terminarz zaliczeń Semestr II:


Praktyki zawodowe:

- Skierowanie na praktyki

- Porozumienie z pracodawcą

- Dziennik przebiegu praktyki zawodowej

- Program praktyk: A.36, A.65, A.68, T.15