Dodane przez ZSP2_admin - wt., 14/03/2017 - 15:28

technik żywienia i usług gastronomicznych

Cykl kształcenia: 5-letni
Symbol cyfrowy zawodu: 343404
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

HGT.02 - Przygotowanie i wydawanie dań

HGT.12 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: biologia
Przedmioty uwzględniane w rekrutacji: język polski, matematyka, maksymalna ocena z języka obcego na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, biologia
Kwalifikacje wspólne z innymi zawodami: HGT.02 - Przygotowanie i wydawanie dań - Kucharz - możesz wystąpić o wydanie dyplomu w tym zawodzie

1. Opis zawodu:
Branża gastronomiczna bezustannie się rozwija i wciąż poszukuje ludzi, którzy posiadają stosowną wiedzę związaną z planowaniem i organizacją żywienia. Niezbędne wiadomości i umiejętności można bezproblemowo zdobyć kształcąc się w kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych. To zawód zarówno dla ludzi z pasją do gotowania, jak również dla takich, którzy rozpoczynają swoją fascynującą podróż kulinarną.
Uczniowie będący na tym kierunku uczą się właściwie planować i urządzać zakłady gastronomiczne, układać diety, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznesplanu itp.
Absolwent jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów. Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza. Ponadto wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług. Posługuje się nowoczesnymi technologiami i urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych. Planuje i ocenia jadłospisy. Oblicza wartość odżywczą i energetyczną posiłków. Układa menu codzienne i okolicznościowe. Korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu. Przedstawia ofertę usług gastronomicznych. Swoje zadania zawodowe wykonuje w macierzystym zakładzie lub oferuje usługi cateringowe. Jest otwarty na nowości i kreatywny w działaniu, poprzez nowoczesne dekoracje potraw, aranżację stołów i sal konsumpcyjnych.


2. Uzyskane kwalifikacje:

 • HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań - egzamin z tej kwalifikacji odbywa się pod koniec roku szkolnego w klasie trzeciej. Kwalifikacja ta przygotowuje do pracy na stanowisku kucharza.
 • TGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych - uczniowie zdają egzamin po pierwszym półroczu klasy czwartej. Druga kwalifikacja kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach gastronomicznych. Uczniowie zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznesplanu itp.


3. Możliwości podjęcia pracy zawodowej:
Technik żywienia i usług gastronomicznych może pracować jako:

 • szef kuchni, kucharz w: restauracjach, hotelach, pensjonatach, zakładach żywienia zbiorowego, gospodarstwach agroturystycznych i innych
 • kierownik do spraw żywienia w zakładach gastronomicznych
 • menager do spraw planowania i organizacji usług gastronomicznych
 • manager zakładu gastronomicznego
 • organizator imprez okolicznościowych
 • mistrz sztuki kulinarnej
 • pracownik firmy cateringowej
 • doradca w zakresie prawidłowego żywienia
 • organizator usług cateringowych
 • pracownik ruchomej bazy gastronomicznej: lotniczej, morskiej, kolejowej
 • może także prowadzić własną działalność


4. Warunki nauki - baza dydaktyczna:
Zajęcia w naszej szkole odbywają się w dwóch pracowniach gastronomicznych, doskonale wyposażonych w profesjonalny sprzęt gastronomiczny, umożliwiający rozwijanie umiejętności zawodowych oraz w pracowni obsługi konsumenta. Zajęcia odbywają się w blokach lekcyjnych kilkugodzinnych, podczas których młodzież przygotowuje potrawy, dokonuje ich oceny, a następnie je konsumuje.


5. Dodatkowe zajęcia:

 • pokazy szefów kuchni,
 • wyjazdy na targi branżowe,
 • przygotowanie i organizacja bankietów,
 • wycieczki zawodowe do restauracji, hoteli i zakładów gastronomicznych

6. Nauczane przedmioty zawodowe:
Teoretyczne:

 • Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
 • Działalność gospodarcza w gastronomii
 • Język angielski zawodowy
 • Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
 • Zasady żywienia
 • Usługi gastronomiczne
 • Organizacja produkcji gastronomicznej


Praktyczne:

 • pracownia gastronomiczna
 • pracownia obsługi klienta
 • pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej
   

Wróć do kierunków kształcenia