Regulamin Konkursu Historycznego ,,Moje Miasto - Historia Tomaszowa Mazowieckiego”

Dodane przez RK_zsp2 - pon., 06/05/2024 - 20:35
Regulamin Konkursu Historycznego  ,,Moje Miasto - Historia Tomaszowa Mazowieckiego”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regulamin Konkursu Historycznego
,,Moje Miasto - Historia Tomaszowa Mazowieckiego” IX edycja Konkursu pod hasłem: ,,Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina…”
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Stanisława Staszica ogłasza Konkurs Historyczny ,,Moje Miasto - Historia Tomaszowa Mazowieckiego” dla uczniów ZSP nr 2.
I. Konkurs w formie jednoetapowej: prezentacja multimedialna
nt. Tomaszów Mazowiecki – Moje Miasto wczoraj i dziś.
Preferowane są własne zdjęcia zabytków wykonane przez ucznia/uczestnika użyte do prezentacji multimedialnej. Liczba slajdów powyżej 15.
Możliwość stworzenia prezentacji multimedialnej o historii miasta od momentu nadania praw miejskich po współczesność.
Prace w formie własnej prezentacji multimedialnej poświęconej historii Tomaszowa Mazowieckiego nt. Tomaszów Mazowiecki – Moje Miasto wczoraj i dziś.
Prezentacje będą oceniane pod względem: zawartości merytorycznej, czytelności przekazu, estetyki wykonania.
Laureaci zostaną nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi.
Uczeń/uczestnik Konkursu wykonuje prezentację multimedialną, jej wykonanie oraz przesłanie na adres e-mail renatakasiewicz.zsp2@wp.pl z podaniem imienia i nazwiska, klasy oraz dopiskiem Konkurs Moje Miasto równoznaczne jest z przystąpieniem do Konkursu danego ucznia ZSP nr 2.
II. Terminy:
Ogłoszenie Konkursu – 06.05.2024 r.
Konkurs trwa od 06.05.2024 r. - 07.06. 2024 r.
Dzień 07.06 2024 r. jest ostatnim dniem przesłania prezentacji konkursowych na adres e-mail renatakasiewicz.zsp2@wp.pl
Podsumowanie Konkursu – czerwiec br.
III. Celem Konkursu jest:
Kształtowanie przynależności do środowiska lokalnego i regionalnego.
Kształtowanie potrzeb utożsamiania się ze wspólnotą lokalną i regionalną.
Popularyzacja ciekawych miejsc promujących miasto i powiat.
Poznanie historii miasta.
Popularyzacja wiedzy historycznej na temat swojej małej ojczyzny.
Budowanie szacunku do Ojczyzny, tej dużej i małej.
Rozwijanie zainteresowań historią Ojczyzny, tej dużej i małej.
Kształtowanie tożsamości narodowej i postaw patriotycznych.
Bogacenie słownictwa związanego z wartościami patriotycznymi i historią miasta.
IV Zalecana bibliografia:
1. Góral J., Kotewicz R., Dwa wieki Tomaszowa Mazowieckiego.
Zarys dziejów miasta 1788 – 1990, Tomaszów Mazowiecki 1992.
2. Tomaszów Mazowiecki. Dzieje miasta, Warszawa – Łódź 1980.
3. Internet – strony poświęcone miastu Tomaszów Mazowiecki m.in.: wikipedia,
V. Pomysłodawcą i Koordynatorem Konkursu jest pani mgr Renata Kasiewicz, która udziela szczegółowych informacji o Konkursie.
Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w Konkursie.
Koordynator mgr Renata Kasiewicz
Dyrektor Tomasz Kosior