Dodane przez ZSP2_admin - wt., 14/03/2017 - 15:22

technik handlowiec

Cykl kształcenia: 5-letni
Symbol cyfrowy zawodu: 522305
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: język angielski
Przedmioty uwzględniane w rekrutacji: język polski, matematyka, maksymalna ocena z języka obcego na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, geografia
Kwalifikacje wspólne z innymi zawodami: HAN.01. Prowadzenie sprzedaży - kwalifikacja wspólna z technikiem księgarstwa - uzyskaj na KKZ kwalifikację HAN.03. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej, aby mieć drugi zawód

W zawodzie technik handlowiec uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • organizowania prac w zakresie przyjmowania dostaw oraz przygotowania towarów do sprzedaży;
  • wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacja transakcji kupna i sprzedaży;
  • prowadzenia działań reklamowych i marketingowych;
  • organizowania i prowadzenia działalności handlowej; 
  • zarządzania działalnością handlową przedsiębiorstwa.
  • analizy rynku, badania potrzeb konsumentów,
  • towaroznawstwa i organizacji pracy w punktach sprzedaży,
  • działań marketingowych, prawa cywilnego i handlowego,
  • nowoczesnej rachunkowości.

Wróć do kierunków kształcenia