Dodane przez ZSP2_admin - śr., 14/03/2012 - 17:51

Pliki do pobrania:

1. Elementy identyfikacyjne i promocyjne:

2. Druki podań:

3. Druki protokołów i sprawozdań:

  • Protokół z egzaminu poprawkowego/klasyfikacyjnego/sprawdzającego - pobieramy z sekretariatu szkoły przed egzaminem
  • Sprawozdanie z realizacji...
  • Arkusz obserwacji procesu nauczania
  • Arkusz klasyfikacyjny
  • Arkusz analizy pracy własnej

4. Rozkład materiału

5. PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ w ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM ST. STASZICA w TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Załączniki do procedury

Lp.

Nazwa załącznika

Numer załącznika

1

Wniosek o objęcie ucznia/uczniów opieką psychologiczno - pedagogiczną

1

2

Decyzja dyrektora o powołaniu zespołu dla ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym

2

3

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na objęcie pomocą PPP

3

4

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o nie wyrażeniu zgody na objęcie pomocą PPP

3a

5

Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych ucznia o formach PPP

4

6

Plan Działań Wspierających (PDW)

5

7

Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET)

6

8

Procedura Niebieskiej Karty

7

Prezentacja: Procedury Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej