Dodane przez ZSP2_admin - wt., 14/03/2017 - 15:11

technik ekonomista

Cykl kształcenia: 5-letni
Symbol cyfrowy zawodu: 331403
Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie:

EKA.04 - Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05 - Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Przedmiot realizowany w zakresie rozszerzonym: geografia
Przedmioty uwzględniane w rekrutacji: język polski, matematyka, maksymalna ocena z języka obcego na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, geografia
Kwalifikacje wspólne z innymi zawodami: EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych - kwalifikacja wspólna z zawodem technik rachunkowości -  zdobądź na KKZ drugą z kwalifikacji przypisanej zawodowi technik rachunkowości, aby mieć dodatkowy zawód

W zawodzie technik ekonomista uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

  • stosowania przepisów prawa w prowadzeniu działalności,
  • prowadzenia dokumentacji biurowej, magazynowej oraz procesu sprzedaży,
  • gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku,
  • sporządzania biznesplanu,
  • prowadzenia dokumentacji kadrowej,
  • rozliczania wynagrodzeń i składek ZUS
  • przeprowadzania analizy zatrudnienia,
  • rozliczania podatków.

Wróć do kierunków kształcenia