Dodane przez ZSP2_admin - wt., 23/04/2024 - 21:33
  1. Oryginalne świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla - Świadectwo ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej lub w przypadku obcokrajowców świadectwo ukończenia równoważnej szkoły/klasy  wraz poświadczonym tłumaczeniem;

  2. Oryginalne zaświadczenie o wynikach egzaminu 8-klasisty - nie dotyczy obcokrajowców, którzy nie uczęszczali do polskich szkół podstawowych;

  3. 2 zdjęcia legitymacyjne 35 x 45 mm, na białym lub jasnym jednolitym tle, wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy wcześniej,, z twarzą skierowaną na wprost zajmującą 70-80 % powierzchni zdjęcia, bez nakrycia głowy (o ile religia tego nie nakazuje), bez przyciemnianych okularów i innych ozdób, w ubraniu kontrastującym z tłem -  (w przypadku pracowników młodocianych - 3 zdjęcia);

  4. zdjęcie w formie elektronicznej - identyczne jak w opisie powyżej - w rozdzielczości 300-600 DPI, zapisane z paletą barw RGB, sRGB lub CMYK  w formie grafiki rastrowej bez przezroczystości - najlepiej jpg bez kompresji;

  5. Zaświadczenie z medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie -  skierowanie na badanie wydawane po ogłoszeniu list zakwalifikowanych;

  6. w przypadku zawodów gastronomicznych, handlowych i turystycznych zaświadczenie z SANEPID, dotyczące badań na nosicielstwo - skierowanie na badanie wydawane po ogłoszeniu list zakwalifikowanych;

  7. w przypadku zawodów gastronomicznych, handlowych i turystycznych Książeczka zdrowia z wpisem dokonanym przez lekarza medycyny pracy dotyczącym nosicielstwa - w przypadku zawodów gastronomicznych przed rozpoczęciem zajęć praktycznych, w przypadku  zawodów handlowych i turystycznych przed rozpoczęciem praktyk zawodowych;

  8. w przypadku pracowników młodocianych kształconych w BS I-go Stopnia - KARTA KANDYDDATA potwierdzona przez OHP lub Cech Rzemiosł. - pobierana po ogłoszeniu list zakwalifikowanych