Dodane przez ZSP2_admin - czw., 31/03/2011 - 11:12

Kandydaci do klas Branżowej Szkoły I-go Stopnia, którzy chcą realizować praktyczną naukę zawodu u pracodawców na podstawie zawartej umowy o pracę z pracownikiem młodocianym:

1. Po wskazaniu na liście preferencji klasy w ZSP NR 2 zgłasza się do sekretariatu szkoły przy ul. Św. Antoniego 57/61 w Tomaszowie Maz.;

2. w ZSP NR 2 kandydaci pobierają „Kartę Kandydata”;

3. na karcie wskazują wybrany zawód (jeden z oferowanych przez szkołę);

4. z kartą kandydata zgłaszają się do:

a. Ochotniczego Hufca Pracy przy ul. Tkackiej 11 w Tomaszowie Maz. w przypadku zawodów o 3-letnim cyklu kształcenia,

b. Cechu Rzemiosł Różnych przy ul. Barlickiego 4 w Tomaszowie Maz. w przypadku zawodów o 3-letnim cyklu kształcenia,

po wykaz pracodawców, u których mogą realizować praktyczną naukę zawodu;

5. poszukują pracodawcy, u którego realizowana będzie praktyczna nauka zawodu;

6. pracodawca potwierdza możliwość odbywania praktycznej nauki zawodu;

7. z potwierdzeniem miejsca pracy kandydat udaje się ponownie do Ochotniczego Hufca Pracy lub Cechu Rzemiosł Różnych w zależności od wybranego zawodu, gdzie potwierdzone zostaną dane pracodawcy;

8. wypełnioną kartę kandydaci przekazują do sekretariatu ZSP NR 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Maz.