Dodane przez ZSP2_admin - wt., 05/10/2021 - 19:16

 

Wydawanie duplikatów świadectw

W przypadku utraty (zgubienia, zniszczenia, kradzieży):

  • świadectwa dojrzałości wydanego przez szkołę do 2005 r. (świadectwa dojrzałości od 2005 r. wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi, ul. Praussa 4)

  • świadectwa ukończenia szkoły lub promocyjnego

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim może wydać duplikat powyższych dokumentów. Aby otrzymać duplikat, należy złożyć wypełniony wniosek o wydanie duplikatu świadectwa (zał. nr 1) oraz dokonać wpłaty 26 zł na konto:

90 1560 0013 2000 1526 7000 0001 GETIN BANK

oraz dołączyć do składanego wniosku kserokopię potwierdzenia wpłaty.

W przypadku dokonywania wpłat na konto prosimy o umieszczenie następujących danych:

  • „wpłata za duplikat świadectwa szkolnego”

  • imię i nazwisko

  • data ukończenia szkoły

 

Wydawanie duplikatów legitymacji szkolnych

W przypadku utraty (zgubienia, zniszczenia, kradzieży) legitymacji szkolnej Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim może wydać duplikat legitymacji szkolnej. Aby otrzymać duplikat, należy złożyć wypełniony wniosek o wydanie duplikatu legitymacji (zał. nr 2) wraz z 1 zdjęciem, dokonać wpłaty 9 zł. na koto:

90 1560 0013 2000 1526 7000 0001 GETIN BANK

oraz dołączyć do składanego wniosku kserokopię potwierdzenia wpłaty.

W przypadku dokonywania wpłat na konto prosimy o umieszczenie następujących danych:

  • „wpłata za duplikat legitymacji szkolnej”

  • imię i nazwisko

  • klasa (dot. legitymacji)