"Ocena skuteczności działań szkoły w zakresie przeciwdziałania narkomanii - ocena podejmowanych działań wychowawczych, profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych w celu wzmacniania czynników chroniących i obniżania czynników ryzyka zagrożenia narkomanią" (ocena wychowawczej roli szkoły)

Aby wypełnić ankietę dla ucznia kliknij TUTAJ      Aby wypełnić ankietę dla rodzica kliknij TUTAJ