Dodane przez ZSP2_admin - czw., 22/09/2016 - 19:50

Tomaszów Mazowiecki 22.09.2016 r.

Nr sprawy:AiO.272.1.17.IX.2016


Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stanisława Staszica
ul. Św. Antoniego 57/61
97-200 Tomaszów Mazowiecki


Ogłoszenie o szacowaniu wartości


1. Przedmiotem ogłoszenia jest oszacowanie wartości zamówienia w zakresie wykonania i dostawy materiałów promocyjnych do realizacji projektu pn. „Fabryka inicjatyw branżowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 realizowanego w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności. Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe
1. Miejsce realizacji - siedziba Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ST. Staszica 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Św. Antoniego 57/61
2. Termin realizacji usługi – od dnia zawarcia umowy do 15.10.2016 r.
3. Zamówienie obejmuje: wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na podstawie dostarczonych projektów zgodnie z Tabelą nr 1