Dodane przez ZSP2_admin - wt., 05/07/2016 - 11:30

Tomaszów Mazowiecki dnia: 04.07.2016 r.

Nr sprawy:AiO.272.1.3.VI.2016

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie Zaproszenia do składania oferty

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 04.07.2016 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów w zaproszeniu do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym na zasadach obowiązujących przy zamówieniach poniżej 30 000 EURO na Wyposażenie pracowni technologii gastronomicznej zgodnie ze standardami nowej formuły egzaminu zawodowego w zawodach gastronomicznych w projekcie pn. „Fabryka inicjatyw branżowych” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu  Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 realizowanego w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności. Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pozycja nr.1 – Z odpowiedzi zamieszczonej na stronie zamawiającego wiadomo że stoły produkcyjne mają być o wymiarach 200/60/85 z zlewem 40/40 jednokomorowym, z instalacją ciepłej-zimnej wody, bateriami i odpływem. Gdzie ma być zamontowana szafka z suwanymi drzwiami, szuflady, półki? Co w mniejszym stole roboczym a co w większym, proszę o bardziej precyzyjną specyfikację dla tej pozycji

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

 

Zgodnie z zapisem w Tabeli nr 1 zaproszenia oraz odpowiedzią udzieloną na zapytanie w dniu 29.06.2016 r. na ciąg roboczy składają się :

  1. Stoły produkcyjne ze stali nierdzewnej ze zlewem o wymiarach  40cm/40 cm z instalacją ciepłej i zimnej wody),bateriami i odpływem, z szafką z suwanymi drzwiami , szufladami i półką  - wymiary stołów - 200/60/85
  2. stoły produkcyjne o wymiarach 70/60/85.