Dodane przez ZSP2_admin - pon., 06/08/2012 - 17:16

Kliknij logo projektu, aby przejść na stronę projektu

 

 

FORMY WSPARCIA (ZAJĘCIA DODATKOWE) W PROJEKCIE „TALENT PASJA MISTRZOSTWO W BRANŻY Ho-Re-Ca”
REALIZOWANYM PRZEZ ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. ST. STASZICA W TOMASZOWIE MAZ.
 W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI,
 PRIORYTET IX– ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI W REGIONACH, DZIAŁANIE 9.2 – PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO NA PODSTAWIE UMOWY NR UDA-POKL.09.02.00-10-139/11 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UE I BUDŻETU PAŃSTWA

l.p.

Forma wsparcia

(rodzaj zajęć)

Nazwa modułów

Planowana liczba uczestników

Termin realizacji

1

Kurs kelnerski

Rozwijanie kompetencji psychospołecznych

2 grupy po 12 uczniów

październik 2012 – czerwiec 2013

Przedsiębiorczość

Poruszanie się po rynku pracy

Obsługa oprogramowania Gastro Pos

Język angielski zawodowy

Szkolenie kelnerskie

2 wycieczki programowe

3

Kurs barmański

Rozwijanie kompetencji psychospołecznych

2 grupy po 12 uczniów

październik 2012 – czerwiec 2013

Przedsiębiorczość

Poruszanie się po rynku pracy

Obsługa oprogramowania Gastro Pos

Język angielski zawodowy

Szkolenie barmańskie

2 wycieczki programowe

 

Kurs pilota wycieczek

Rozwijanie kompetencji psychospołecznych

2 grupy po 12 uczniów

październik 2012 – czerwiec 2013

Przedsiębiorczość

Poruszanie się po rynku pracy

Program kursu zgodny z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 4 marca 2011 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U. Nr 60 poz.302)

2 wycieczki w tym jedna zagraniczna