Ogłoszenie o naborze uczestników do projektu „TALENT PASJA MISTRZOSTWO W BRANŻY Ho-Re-Ca”

OGŁOSZENIE

O REKRUTACJI UCZNIÓW/UCZENNIC DO PROJEKTU
„TALENT PASJA MISTRZOSTWO W BRANŻY Ho-Re-Ca” REALIZOWANEGO PRZEZ
 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2
IM. ST. STASZICA W TOMASZOWIE MAZ. W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI,
 PRIORYTET IX– ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI
W REGIONACH, DZIAŁANIE 9.2 – PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI
I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO NA PODSTAWIE UMOWY NR UDA-POKL.09.02.00-10-139/11 WSPÓŁFINANSOWANEGO
ZE ŚRODKÓW UE I BUDŻETU PAŃSTWA