Witamy

Witamy na Stronie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery „SPInKa”, który powstał
w ramach Projektu

fib

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe.