Przydatne linki

1. Sektor edukacji/oświaty:

Ministerstwo Edukacji Narodowej
W serwisie aktualne informacje o polityce edukacyjnej w Polsce, w tym regulacje prawne, wiadomości o kształceniu zawodowym. Osobna zakładka zawiera wiadomości dla rodziców.

Kierunki studiów
Na stronie można znaleźć rzetelne i aktualizowane na bieżąco informacje na temat kierunków studiów w Polsce. Portal należy do Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Poznanie własnego potencjału zawodowego
Strona oferuje narzędzia do odkrywania własnego potencjału w oparciu o analizę własnych doświadczeń. Interaktywna aplikacja pomaga przypomnieć sobie swoje sukcesy z różnorodnych obszarów życia i wyłuskać z nich własne umiejętności i predyspozycje. Portal prowadzi Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

2. Obszar rynku pracy:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Na stronie można znaleźć informacje dotyczące rynku pracy, prawa pracy czy opieki społecznej. Serwis zawiera również wiadomości z zakresu funduszy europejskich oraz aktualnych działań MPiPS.

Związek Rzemiosła Polskiego
Informacje z zakresu małych i średnich przedsiębiorstw rzemieślniczych, kształcenia zawodowego i nauczaniu zawodu.

Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy
Na portalu można znaleźć przydane informacje dotyczące edukacji i pracy młodzieży do 25. roku życia, w tym porady, jak zdobyć pierwszą pracę, a także wiadomości na temat projektów obywatelskich i szkoleniowych. Na stronie przekierowanie do portali wojewódzkich OHP.

Prognozowanie zatrudnienia
Portal zawiera informacje dotyczące prognozowania zatrudnienia w Polsce według wielkich, dużych i średnich grup zawodów – zarówno w skali kraju, jak i poszczególnych województw. Za jego powstanie odpowiadają: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Kariera.pl – praca w Polsce i za granicą

 

3. Obszar samorządowy:

Portal Samorządowy
Strona Związku Miast Polskich zawiera informacje ogólnopolskie i regionalne z 16 województw. Osobne zakładki poświęcono m.in. zagadnieniom edukacji, pracy, wydarzeniom lokalnym, inwestycjom, społeczeństwu informacyjnemu.

 

4. Inne:

Ogólnopolski serwis organizacji pozarządowych
Największy w Polsce portal NGO, zawierający informacje z zakresu aktywności obywatelskiej, wywiady, poradniki, bazy fundacji i stowarzyszeń. To również platforma komunikacji – można tu znaleźć ogłoszenia o wolantariacie, oferty pracy, informacje o szkoleniach, głównie współfinansowanych ze środków unijnych.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
Strona skupia informacje o formach innowacyjnego biznesu, start-upach, pomysłach na własną firmę. Można tutaj również znaleźć kalendarz bieżących wydarzeń i mapę Inkubatorów.