Uzależnienia – spotkania profilaktyczne

Dodane przez ViKi - śr., 24/04/2024 - 14:10
spotkanie
spotkanie


W obecnych czasach w społeczeństwie coraz częściej pojawiają się przypadki osób nieletnich będących ofiarami różnego rodzaju uzależnień od substancji psychoaktywnych. Wśród nich są zarówno substancje dostępne legalnie na rynku (nikotyna, alkohol), jak również te zabronione (narkotyki i dopalacze). Większość z nich prowadzi do uzależnienia – nie tylko na tle psychicznym, ale także fizjologicznym.
Aby uświadomić młodzieży skalę tego problemu oraz sposoby przeciwdziałania w dniach 16 i 17 kwietnia odbyły się spotkania profilaktyczne z przedstawicielem Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Tomaszowie Mazowieckim panią Kingą Kaczmarek. Prowadząca zajęcia wyjaśniła, jak ważna jest profilaktyka, czyli działania mające na celu zapobieganie niepożądanym zjawiskom i procesom oraz przekazała wiedzę na temat szkodliwości środków uzależniających i ich wpływu na organizm człowieka.
O zainteresowaniu młodzieży poruszanym tematem świadczy fakt, że na koniec spotkania wywiązała się dyskusja z prelegentem.

W spotkaniach uczestniczyli uczniowie klas: 1 RT, 1 R, 1 G 1 B, 2 RA, 2 G, 2 HG, 2 B 3 HR