W dniu 4 i 5  maja 2022 roku o godzinie 9:00 w hali sportowej odbędą się egzaminy maturalne z języka polskiego i matematyki. Absolwenci przychodzą na godz. 8:00, wejście główne do bud. C. Przypominamy o zabraniu dokumentu tożsamości, długopisu z czarnym atramentem oraz przyborów (linijka, kalkulator prosty i cyrkiel na matematykę). Pozostałe egzaminy odbywają się o godz. 9:00. Prosimy o stawienie się na nie o godz. 8:15. Harmonogram egzaminów wywieszony jest przed sekretariatem szkoły w bud. A.