Regulamin Konkursu Historycznego "Moje Miasto - Historia Tomaszowa Mazowieckiego"

Dodane przez RK_zsp2 - pon., 21/03/2022 - 16:15
Konkurs

Regulamin Konkursu Historycznego

"Moje Miasto - Historia Tomaszowa Mazowieckiego"

VII edycja Konkursu pod hasłem: ,,Są miejsca, czasy i ludzie, których się nie zapomina…”

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Stanisława Staszica ogłasza Konkurs Historyczny ,,Moje Miasto - Historia Tomaszowa Mazowieckiego” dla uczniów ZSP nr 2, z wyłączeniem klas maturalnych.

I. Konkurs w formie jednoetapowej: prezentacja multimedialna

nt. Moje Miasto - Tomaszów Mazowiecki z historią w tle.

Preferowane są własne zdjęcia wykonane przez ucznia/uczestnika użyte do wykonania prezentacji multimedialnej. Liczba slajdów powyżej 15. Możliwość stworzenia prezentacji multimedialnej o zabytku lub znanym tomaszowianinie - mieszkańcu Tomaszowa Mazowieckiego w powiązaniu z historią miasta Tomaszowa Mazowieckiego.

Prace w formie własnej prezentacji multimedialnej poświęconej historii Tomaszowa Mazowieckiego nt. Moje Miasto - Tomaszów Mazowiecki z historią w tle.

Prezentacje będą oceniane pod względem: zawartości merytorycznej, czytelności przekazu, estetyki wykonania.

Laureaci zostaną nagrodzeni dyplomami i nagrodami rzeczowymi.

Uczeń/uczestnik Konkursu wykonuje prezentację multimedialną, jej wykonanie oraz przesłanie na adres e-mail renatakasiewicz.zsp2@wp.pl równoznaczne jest z przystąpieniem do Konkursu danego ucznia ZSP nr 2.

II. Terminy:

Ogłoszenie Konkursu – marzec 2022 r. Konkurs trwa od 21 marca 2021 r. do 22 kwietnia 2022 r. Dzień 22 kwietnia 2022 r. jest ostatnim dniem przesłania prezentacji konkursowych na adres e-mail renatakasiewicz.zsp2@wp.pl

III. Celem Konkursu jest:

- Kształtowanie przynależności do środowiska lokalnego i regionalnego.

Kształtowanie potrzeb utożsamiania się ze wspólnotą lokalną i regionalną.

Popularyzacja ciekawych miejsc promujących miasto i powiat.

Poznanie historii miasta.

Popularyzacja wiedzy historycznej na temat swojej małej ojczyzny.

Budowanie szacunku do Ojczyzny, tej dużej i małej.

Rozwijanie zainteresowań historią Ojczyzny, tej dużej i małej.

Kształtowanie tożsamości narodowej i postaw patriotycznych.

Bogacenie słownictwa związanego z wartościami patriotycznymi i historią miasta.

IV. Zalecana bibliografia:

1. Góral J., Kotewicz R., Dwa wieki Tomaszowa Mazowieckiego.

Zarys dziejów miasta 1788 – 1990, Tomaszów Mazowiecki 1992.

2. Tomaszów Mazowiecki. Dzieje miasta, Warszawa – Łódź 1980.

3. Internet – strony poświęcone miastu Tomaszów Mazowiecki m.in.: wikipedia,

www.tomaszow-maz.pl, www.muzeumtomaszow.pl itp.

V. Pomysłodawcą, organizatorem i koordynatorem Konkursu jest pani mgr Renata Kasiewicz, która udziela szczegółowych informacji o Konkursie.

Serdecznie zapraszamy uczniów naszej szkoły do udziału w Konkursie.

Koordynator mgr Renata Kasiewicz

Dyrektor mgr Jacek Bartosik

 

Pocztówka ze strony:

https://houseofpostcards.pl/pl/p/Tomaszow-Mazowiecki/9753

Konkurs