Dodane przez ZSP2_admin - śr., 20/07/2016 - 19:33

Tomaszów Mazowiecki 20.07.2016 r.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stanisława Staszica

ul. Św. Antoniego 57/61

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

Nr sprawy:AIO.272.1.8.VII.2016

 

Ogłoszenie o szacowaniu wartości

                                                                     

Przedmiotemogłoszenia jest oszacowanie wartości zamówienia: opracowanie opinii merytoryczno-dydaktycznej 2 programów nauczania o strukturze modułowej oraz narzędzi ewaluacji programów w zawodach: Technik żywienia i usług gastronomicznych oraz Kucharz w Projekcie pn. „Fabryka inicjatyw branżowych” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu  Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 realizowanego w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności. Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe.

 

Pełna treść ogłoszenia