Dodane przez ZSP2_admin - śr., 30/03/2011 - 09:41

Uczestnicy HP 5-13 Krystian Rybak (od lewej), który zdobył I miejsce w Konkursie Informatycznym na szczeblu ŁWK OHP i reprezentował naszą komendę w Tarnowie i Dominik Twardowski reprezentant hufca w Konkursie na szczeblu ŁWK OHP.Krystian Rybak (na zdjęciu z lewej) uczestnik Hufca Pracy 5-13 w Tomaszowie Maz i uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tomaszowie Maz. uczący się zawodu piekarz  reprezentował województwo łódzkie na VI Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Informatycznej Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie.

Do etapu wojewódzkiego konkursu  przystąpiło 13 uczestników z 6 hufców. Łódzkie jury doceniło pracę Krystiana, który stworzył własną stronę internetową. Cieszymy się, że nasi uczestnicy już po raz drugi mogli reprezentować Łódzką Wojewódzką Komendę OHP na Ogólnopolskim Konkursie Informatycznym. Jest to dla nich jednocześnie stworzenie możliwości zdrowego współzawodnictwa w rozwoju swoich  uzdolnień i porównanie swojej wiedzy z zakresu informatyki ze swoimi rówieśnikami z innych komend wojewódzkich.

Ogólnopolskie zmagania młodzieży z informatyką rozpoczęły się 25 marca w Centrum Kształcenia  i Wychowania w Tarnowie  i trwały przez 3 dni. Patronat nad przedsięwzięciem  objęli m.in. Komendant Główny OHP Jerzy Mormul, Katedra Informatyki i Metod  Komputerowych  Uniwersytetu Pedagogicznego  im. KEN w Krakowie, Krakowskie Centrum Egzaminacyjne ECDL, Małopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Celem konkursu było między innymi pobudzenie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej w kierunku informatycznym oraz kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy z tego zakresu.

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 42 finalistów z całej Polski, którzy zwyciężyli w eliminacjach w jednostkach macierzystych, a następnie w etapach wojewódzkich. Komisja konkursu miała trudne zadanie, gdyż z roku na rok poziom prac uczestników jest coraz wyższy. Organizatorzy gratulowali młodzieży ich wiedzy i zachęcali do dalszego doskonalenia swoich umiejętności w tym zakresie. Szczególnie teraz kiedy na rynku pracy jest duże zapotrzebowanie na informatyków.

W ramach konkursu młodzi informatycy sprawdzali wiedzę teoretyczną, rozwiązując pisemny test, a swoje praktyczne umiejętności mogli pokazać podczas piętnastominutowych autorskich prezentacji. Zwycięzcy konkursu otrzymali cenne nagrody: laptop, najnowszą konsolę  X-Box, cyfrowe aparaty fotograficzne, rower górski, urządzenia wielofunkcyjne.

Pamiątkowe zdjęcie: uczestnicy, organizatorzy i jurorzy VI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Informatycznej Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie.

 Niestety w tym roku Krystianowi nie udało się zdobyć żadnej z tych cennych nagród, natomiast zdobył to, co naszym zdaniem najcenniejsze i nieprzeliczalne- doświadczenie, co być może zaprocentuje w przyszłości podczas następnych konkursów, bo wiedzę z tej dziedziny ma na pewno dużą.

Oprócz wiedzy informatycznej uczestnicy konkursu mieli zorganizowany turniej strzelecki z broni pneumatycznej oraz rozgrywki szachowe, bilardowe i tenisa stołowego. W tym ostatnim turnieju Krystian zajął II miejsce i otrzymał dyplom i upominek od sponsorów. Zajęcia te były okazją do bliższego poznania i nawiązania koleżeńskich kontaktów z rówieśnikami z różnych regionów Polski. Wspólne zainteresowania i pasje okazały się naturalną płaszczyzną integracji. Uczestnicy konkursu mogli także skorzystać z  dodatkowych atrakcji takich jak spacery po Tarnowie z przewodnikiem, wieczór filmowy i koncert zespołu „Geneza”.