Wymagane dokumenty

Dodane przez ZSP2_admin - wt., 23/04/2024 - 21:33
  1. Oryginalne świadectwo ukończenia szkoły niższego szczebla - Świadectwo ukończenia 8-klasowej szkoły podstawowej lub w przypadku obcokrajowców świadectwo ukończenia równoważnej szkoły/klasy  wraz poświadczonym tłumaczeniem;

  2. Oryginalne zaświadczenie o wynikach egzaminu 8-klasisty - nie dotyczy obcokrajowców, którzy nie uczęszczali do polskich szkół podstawowych;