Plan lekcji
Oddziały
1E 1G 1HG 1Ra 1Re 2E 2G 2HR 3E 3G 3HR 3R 4TE 4TG 4RR 4TH 4E 4G 1B 2B
Nauczyciele
JB HF PP RM AB UB
BE MB BG JC JD BF
DG JA MJ WK KA RK
IK KI MK KK BK KO
KR KW KZ MT ML EN
AN LP AP PI PY RU
SE SI US BS ST SZ
DS EW WI AZ TZ
Sale
1.4 Pracownia językowa 1.2 Pracownia obsługi gości 1.8 Technologia II 1.10 Technologia I 2.5 Pracownia wyposażenia technicznego 2.6 Pracownia języka niemieckiego
3.0 Pracownia konwersacji językowych 3.1 Prcownia języka polskiego 3.2 Pracownie nauk historycznych 3.5 Pracownia zasad żywienia 3.6 Pracownia nauk matematycznych 3.8 Pracownia technik graficznych i multimedialnych
S Pracownia symulacyjna nauk ekonomicznych J Pracownia katechetyczna M Pracownia kształcenia modułowego K Pracownia komunikacji językowej IT Pracownia Internetowa P Pracownia sprzedaży
6 Europejska pracownia multimedialna 7 Pracownia języków obcych zawodowych 10 Eko-Pracownia 11 Pracownia marketingu i reklamy 12 Pracownia lingwistyczna 13 Pracownia tożsamości narodowej
19 Pracownia nauk przyrodniczych 20 Pracownia nauk ścisłych SG1 Sala gimnastyczna 1 SG2 Sala Gimnastyczna 2 SG3 Sala gimnastyczna 3 W1 CKZ
W2 CKZ St Stołówka szkolna