ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024 W ZSP NR 2

Dodane przez RK_zsp2 - ndz., 23/06/2024 - 16:20
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024 W ZSP NR 2

W piątek w naszej szkole odbyło się zakończenie roku szkolnego 2023/2024. Naszą uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania Hymnu Rzeczypospolitej Polskiej. Pan dyrektor Tomasz Kosior powitał zaproszonych gości: posła na Sejm X kadencji p. Antoniego Macierewicza, Starostę Powiatu Tomaszowskiego p. Mariusza Węgrzynowskiego, p. Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Beatę Stańczyk, przedstawicielkę Ochotniczego Hufca Pracy p. Karolinę Henig, przewodniczącą Rady Rodziców p. Monikę Jajek oraz nauczycieli, uczniów i wszystkich pracowników szkoły. Następnie uczniowie klasy III Branżowej Szkoły I Stopnia, dla których był to ostatni dzień w ZSP nr 2, złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Odebrali oni również świadectwa oraz otrzymali upominki od klasy IIBS. W trakcie naszej uroczystości głos zabrali zaproszeni goście oraz Dyrekcja ZSP nr 2. Wzruszającą chwilą było podziękowanie za wieloletnią pracę naszym wspaniałym nauczycielkom odchodzącym na emeryturę - pani Beacie Fałek i pani Ewie Nockoskiej. Koniec roku szkolnego to moment podsumowań. Wielu uczniów otrzymało nagrody za świadectwa z wyróżnieniem, wyniki w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych, frekwencję oraz za aktywny udział w życiu szkoły. Za swoje osiągnięcia, uczennica klasy II Ra, Wiktoria Kwapisz, otrzymała Nagrodę Patrona Szkoły Stanisława Staszica. Wszystkim serdecznie gratulujemy! Ostatnim elementem naszej uroczystości był program artystyczny. W uroczystości wzięli udział: A. Dutkiewicz (IIRa), F. Bazler (IVHR) - prowadzący uroczystość, R. Sęk, J. Pietrzyk (IIRa), N. Kocięba (IIIHR), A. Adamska (IIIG), A. Janiszewska (IVHR) - solistki, chór, A. Krawczyk(IIIE), I. Białkowska( IE) - recytacja, W. Kwapisz - (IIRa), K. Krzemińska(IIE), Krzemińska (IVE), K. Szymczyk, J. Białecka, J. Kołodziejczyk, Z. Lambert, I. Golińska, L. Stasiołek, D. Skoneczna, A. Lesiakowska (IE), E. Gradek (IR), Z. Antosiewicz, K. Komer (IIRe) - chórzyści, W. Żegota, J. Ciesielska, K. Bukowski (IIE) - poczet sztandarowy oraz M. Klepacz, K. Kot (IIE), P. Rybak (IIIHR), M. Andrych (IR) - pomoc w trakcie uroczystości. W organizację zakończenia roku szkolnego zaangażowali się: p. A. Bednarek, p. Ł. Sil, p. M. Lubicka, p. W. Kaczmarska, p. E. Szuwart , p. J. Dziuba, p. A. Kostanek, p. K. Konecki, p. A. Nejman, nauczyciele wychowania fizycznego (przygotowanie hali sportowej) oraz uczniowie klas IIIE i IR. Wszystkim serdecznie dziękujemy! Życzymy udanych i bezpiecznych wakacji!

Więcej zdjęć na szkolnym FB.