160. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego. Pamiętamy!!!