CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Oznaczenie kwalifikacji

Forma (model) egzaminu

Data egzaminu

Godzina rozpoczęcia egzaminu

Numer sali/miejsca egzaminu

 
 

AU.25

DK-180 minut

13.01.2023

12:30

3.8

 

EKA.04

DK-180 minut

13.01.2023

8:00

3.8

 

PGF.07

DK-180 minut

17.01.2023

8:00

3.8

 

AU.65

DK-180 minut

17.01.2023

12:30

3.8

 

EKA.05

DK-180 minut

18.01.2023

8:00

3.8

 

EKA. 05

DK-180 minut

18.01.2023

12:30

3.8

 

EKA. 05

DK-180 minut

19.01.2023

8:00

3.8

 

Drodzy uczniowie

Przypominamy, iż od 9 stycznia 2023 r rozpoczyna się sesja egzaminacyjna. Uczeń ma obowiązek zgłoszenia się na egzamin na pół godziny przed jego rozpoczęciem i powinien posiadać dowód osobisty, długopis z czarnym wkładem oraz może posiadać kalkulator prosty. Obowiązuje zakaz wnoszenia na salę egzaminacyjną telefonów i innych urządzeń telekomunikacyjnych.

Szczegółowy harmonogram egzaminów zamieszczony jest na tablicy przy sekretariacie szkoły.