Dodane przez ZSP2_admin - pon., 03/01/2022 - 10:45

Poniżej przedstawiamy harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe/egzaminów zawodowych. Przypominamy wszystkim przystępującym do egzaminów o tym, że na część pisemną są zobowiązani do zgłoszenia się do szkoły w na godzinę przed rozpoczęciem egzaminu z dokumentem potwierdzającym tożsamość, MASECZKĄ, RĘKAWICZKAMI, z długopisem z czarnym wkładem, przyborami zgodnymi z komunikatem CKE a w przypadku absolwentów dodatkowo ze świadectwem ukończenia szkoły.
Na część praktyczną należy zgłosić się do szkoły w wyznaczone miejsce na minimum 30min. przed rozpoczęciem egzaminu z dokumentem potwierdzającym tożsamość, MASECZKĄ, RĘKAWICZKAMI, z długopisem z czarnym wkładem, przyborami zgodnymi z komunikatem CKE a w przypadku absolwentów dodatkowo ze świadectwem ukończenia szkoły.

Część pisemna

Lp

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa zawodu

Data

Godzina

Sala

Liczba zdających

1

AU.36

Technik ekonomista

11.01.22

12.00

Hala

34

2

AU.30

Technik organizacji reklamy

11.01.22

12.00

Hala

14

3

AU.25

Technik handlowiec

11.01.22

12.00

Hala

17

4

TG.15

Technik obsługi turystycznej

11.01.22

12.00

Hala

14

5

TG.16

Technik żywienia i usług gastr.

11.01.22

12.00

Hala

34

6

AU.29

Technik organizacji reklamy

11.01.22

14.00

20

2

7

TG.14

Technik obsługi turystycznej

11.01.22

10.00

3.1

1

8

TG.07

Technik żyw. i usług gastr./kucharz

11.01.22

10.00

3.1

3/1

9

EKA.05

Technik rachunkowości (KKZ)

11.01.22

9.00

3.8

1

10

HGT.02

Technik żywienia i usług gastr.

12.01.22

8.30

3.8

10

11

HGT.02

Technik żywienia i usług gastr.

12.01.22

10.30

3.8

10

12

HGT.02

Technik żywienia i usług gastr.

12.01.22

12.30

3.8

9

 

Część praktyczna

Lp

Oznaczenie kwalifikacji

Nazwa zawodu

Data

Godzina

Sala

Liczba zdających

1

AU.36

Technik ekonomista

18.01.22

9.00

3.8

12

2

AU.36

Technik ekonomista

18.01.22

9.00

S

10

3

AU.36

Technik ekonomista

18.01.22

9.00

T/I

12

4

AU.30

Technik organizacji reklamy

14.01.22

9.00

3.8

7

5

AU.30

Technik organizacji reklamy

14.01.22

15.00

3.8

7

6

AU.65

Technik rachunkowości

19.01.22

9.00

3.8

1

7

AU.25

Technik handlowiec

13.01.22

9.00

3.8

10

8

AU.25

Technik handlowiec

13.01.22

9.00

11

7

9

EKA.05

Technik rachunkowości (KKZ)

21.01.22

8.00

3.8

3

10

HGT.02

Technik żywienia i usług gastr.

13.01.22

8.00

1.8

6

11

HGT.02

Technik żywienia i usług gastr.

13.01.22

8.00

1.10

6

12

HGT.02

Technik żywienia i usług gastr.

13.01.22

12.00

1.8

6

13

HGT.02

Technik żywienia i usług gastr.

13.01.22

12.00

1.10

6

14

HGT.02

Technik żywienia i usług gastr.

14.01.22

8.00

1.8

6

15

AU.35

Technik ekonomista

14.01.22

9.00

S

1

16

TG.15

Technik obsługi turystycznej

10.01.22

13.00

20

14

17

TG.14

Technik obsługi turystycznej

10.01.22

9.00

13

1

18

TG.16

Technik żywienia i usług gastr.

10.01.22

13.00

6

17

19

TG.16

Technik żywienia i usług gastr.

10.01.22

13.00

3.6

17

20

AU.20

Sprzedawca

25.01.22

8.00

P

3

21

AU.29

Technik organizacji reklamy

17.01.22

12.00

11

6