AKTYWNY WOLONTARIAT - "ZERWIJMY ŁAŃCUCHY"

Dodane przez KamilK - wt., 01/10/2019 - 15:04
akcja

AKTYWNY WOLONTARIAT – AKCJA 3 Regulamin konkursu plastycznego „ZERWIJMY ŁAŃCUCHY” §1 Cele konkursu Celem konkursu jest: 1. Promocja postaw społecznych, prozwierzęcych w oparciu o poszanowanie praw zwierząt. 2. Wdrażanie i rozwijanie samodzielnej pracy twórczej. 3. Wyrabianie poczucia estetyki. 4. Inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie plastyki. §2 Organizatorami konkursu są: Martyna Jedlińska i Wiktoria Kin. §3 Konkurs adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim i trwa do 11.10.2019. Prace mogą być wykonane w dowolnej technice plastycznej lub graficznej o tematyce prozwierzęcej i humanitarnego traktowania zwierząt domowych. Prace mogą nawiązywać do ogólnopolskiej kampanii społecznej ZERWIJMY ŁAŃCUCHY. Prace należy podpisać : IMIĘ, NAZWISKO, KLASA. oraz dopisać następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na publikację pracy” Prace należy dostarczyć w terminie do 11.10.2019 do p. Martyny Jedlińskiej, p. Wiktoria Kin do sali 2.6. lub przesłać na adres : redakcja@artekn.nazwa.pl §4 Prace przekazane do konkursu mają być pracami autorskimi, które wcześniej nie były nigdzie publikowane. §5 Po zakończeniu konkursu prace nie będą zwracane. §6 O wyłonieniu laureatów konkursu decyduje jury powołane przez organizatorów. §7 Ogłoszenie laureatów nastąpi w dniu 16.11.2019r. podczas wystawy, na łączniku szkolnym. §8 Organizator przewidział za 1 miejsce nagrodę rzeczową, pozostali uczestnicy otrzymają punkty dodatnie z zachowania. ZAPRASZAMY