Dodane przez monika - czw., 16/05/2024 - 11:32

Serdecznie zapraszamy uczniów ZSP nr 2 do udziału w konkursie na opowiadanie „JEDEN DZIEŃ Z BOHATEREM MOJEJ ULUBIONEJ KSIĄŻKI”

 REGULAMIN KONKURSU

Organizator konkursu: Biblioteka szkolna – p. M. Lubicka oraz p. A. Bednarek,                    p. L. Pacan-Bonarek

Cele konkursu:                                                                                                                                             - popularyzacja czytelnictwa,

- rozwijanie wyobraźni twórczej uczniów i stworzenie możliwości zaprezentowania swoich tekstów literackich,

- poznanie upodobań czytelniczych młodzieży,

- inspirowanie uczniów w wyborze książek,

 

Zasady uczestnictwa:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów ZSP nr 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim.

 2. Zadanie konkursowe polega na napisaniu opowiadania  „Jeden dzień z bohaterem mojej ulubionej książki”.

 3. Opowiadanie zgłoszone do konkursu musi być pracą samodzielną ucznia i do daty rozstrzygnięcia konkursu nie może być zgłoszona do innego konkursu. Opowiadania przekazane na konkurs nie mogą stanowić plagiatu, być kopią lub fragmentem jakichkolwiek innych opowiadań.

 4. Konkurs trwa od 15 maja do 7 czerwca 2024r.

 5. Pracę konkursową należy przesłać na adres lubmon7@gmail.com w wiadomości e-mail o tytule: „Konkurs biblioteczny”. Wiadomość e-mail w treści powinna zawierać: imię, nazwisko i klasę ucznia. 

 6. Opowiadanie powinno zostać dołączone jako załącznik do wiadomości e-mail. 

 7. Udział w konkursie jest jednoznaczny ze zgodą na wykorzystanie pracy konkursowej przez bibliotekę (m.in. na jej publikacje na stronie szkoły).

 8. Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie jedno opowiadanie. Opowiadanie powinno liczyć od 2 stron do pięciu strony A4, czcionka Calibri, wielkość czcionki 12, marginesy 2,5.

Ocena prac konkursowych i nagrody

 1. Prace konkursowe oceni jury powołane przez organizatorów konkursu - nauczyciele ZSP nr 2 

 2. Przy ocenie prac jury będzie brało pod uwagę: zgodność pracy z tematem, samodzielność, poziom literacki, kreatywność, kompozycję, ogólny wyraz artystyczny,

 3. Nagrody przyznane w konkursie są finansowane ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

Informacje dodatkowe

W razie pytań prosimy o kontakt osobisty lub przez e-dziennik z p. M. Lubicką, p. A. Bednarek, i p. L. Pacan - Bonarek.