Świadectwa dojrzałości można odbierać we wtorek 11 sierpnia 2020 roku w Budynku A, od ulicy Św. Antoniego. Odbierający muszą okazać dowód osobisty. Przypominamy o obowiązku posiadania maseczek ochronnych.

od godziny 12:00 klasy 4E i 4GR;

od godziny  13:00 klasy 4TH, 4G i LOdD