Dodane przez ZSP2_admin - śr., 29/06/2016 - 14:36

Nr sprawy:AiO.272.1.6.VI.2016

Tomaszów Mazowiecki 29.06.2016 r.

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stanisława Staszica

ul. Św. Antoniego 57/61

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

Ogłoszenie o szacowaniu wartości

                                                                        

1.       Przedmiotem ogłoszenia jest oszacowanie wartości zamówienia w zakresie dostawy i konfiguracji komputerów stacjonarnych do pracowni komputerowej oraz sprzętu i oprogramowania do realizacji  projektu pn. „Fabryka inicjatyw branżowych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu  Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 realizowanego w ramach Osi priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności. Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe

2.       Miejsce realizacji - siedziba Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ST. Staszica
97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Św. Antoniego 57/61

1.       Termin realizacji usługi – od dnia zawarcia umowy do 25.08.2016 r.

2.       Zamówienie obejmuje: Zamówienie obejmuje: Dostawę oraz konfigurację sprzętu
i oprogramowania zgodnie z Tabelami nr 1 – 11

 

Pełna treść ogłoszenia