Dodane przez Gość (niezweryfikowany) - czw., 05/09/2013 - 14:32

Bardzo prosimy o przesłanie do 6 września 2013 roku (w wersji elektronicznej)

aktualnego podziału klasy na grupy na wszystkie zajęcia edukacyjne

na adres mailowy szkoły lub kol. Danuty Piechoty!!!