Dnia 13 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) w sali 6 o godz. 15:30odbędzie się posiedzenie szkoleniowe Rady Pedagogicznejw ramach realizowanego projektu „NOWE JUTRO, LEPSZE JUTRO – kompleksowy system doskonalenia Nauczycieli i Dyrektorów w Powiecie Tomaszowskim”.

 Temat szkolenia: Pomiar dydaktyczny

 W części I uczestniczyć będą:

- wszyscy nauczyciele ZSP nr 2 im. St. Staszica

W części II, która odbędzie się w sali T/I uczestniczyć będąnauczyciele przedmiotowego zespołu nauczycieli przedmiotów:

ekonomicznych,      

-  gastronomiczno – turystycznych