Dodane przez Gość (niezweryfikowany) - pon., 07/02/2011 - 16:45

Ponad 250 uczniów szkół ponadgimnazjalnych naszego województwa otrzymało od władz państwowych nagrody finansowe za wysokie wyniki edukacyjne, sukcesy w olimpiadach przedmiotowych oraz osiągnięcia sportowe i artystyczne na szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym.

Dziesięciomiesięczne stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało 235 osób, natomiast jednorazową gratyfikację pieniężną 18 wybitnie uzdolnionych uczniów z regionu łódzkiego w tym nasza absolwentka - Aneta Anna Świderek (aktualnie studentka SGGW w Warszawie). Należy dodać, iż Aneta jest jedną z dwóch osób z Tomaszowa Mazowieckiego, które zostały w ten sposób nagrodzone.

7 lutego 2011 roku o godzinie 11.00 w sali konfernecyjnej Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Piotrkowie Trybunalskim Aneta otrzymała dyplom wręczony przez Łódzkiego Kuratora Oświaty Jana Kamińskiego oraz Wicekuratora Oświaty w Łodzi Konrada Czyżyńskiego.

Marek Sygitowicz, uczeń kl. IIITea został również  w szczególny sposób wyróżniony i otrzymał nagrodę Prezesa Rady Ministrów. Przy wręczaniu nagród naszym uczniom obecna była pani dyrektor Mariola Przybylska, której również gratulowano zdolnych uczniów i wręczono dyplom.

Warto dodać, że 18 wyróżnionych uczniów pochodziło z kilku regionów województwa łódzkiego, w tym powiatów: piotrowskiego, bełchatowskiego, radomszczańskiego, tomaszowskiego oraz opoczyńskiego.

 Gratulujemy stypendystom i liczymy na kolejne sukcesy  :)