Jesteś tutaj:

Listy zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej”  numer projektu: RPLD.11.03.01-10-0053/19

Grupa I – ekonomiczna

LPNr formularza zgłosz.Liczba punktów
11/E/2185
22/E/2185
33/E/2185
44/E/2190
55/E/2185
66/E/2185
77/E/2185
88/E/2175
99/E/2165
1013/E/2175
1111/E/2185
1212/E/2175

Grupa II – handlowa

LPNr formularza zgłosz.Liczba punktów
115/H/2175
22/H/2185
33/H/2185
413/H/2185
55/H/2175
614/H/2185
77/H/2185
88/H/2175
99/H/2190
1010/H/2185
1111/H/2185
1212/H/2175

Powołanie komisji rekrutacyjnej

W związku z realizacją projektu „Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno – administracyjnej i handlowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe ustala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję rekrutacyjną w składzie:

  1. Halina Fijałkowska
  2. Roksana Olejnik
  3. Barbara Marzyjanek

§ 2

Celem prac Komisji jest rekrutacja łącznie 96 osób fizycznych, posiadających status Ucznia/Uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, do udziału w projekcie „„Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno – administracyjnej i handlowej””

§ 3

Komisja wykonuje swoje obowiązki zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0053/19-00.

§ 4

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5

Niżej podpisane osoby oświadczają, ze zapoznały się z wnioskiem o dofinansowanie, z wymogami rekrutacyjnymi, z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa i zgodnie z nimi wykonywać będą swoje obowiązki.

Do góry