Aktualności

Zajęcia w trakcie stażu

W terminie 02-30 listopada 2022 grupy I, II,IV odbywają staż u regionalnych pracodawców. W czasie trwania stażu realizowane są wyłącznie zajęcia zaplanowane w soboty. Zajęcia z języka angielskiego zawodowego dla tych grup są odwołane i będą wznowione po zakończeniu stażu. Jednocześnie przypominam iż zajęcia dla grupy III i V odbywają się zgodnie z harmonogramem.

Szkolenie bhp

Drodzy uczestnicy

Przed rozpoczęciem stażu każda grupa będzie uczestniczyła w szkoleniu bhp według poniższego harmonogramu:

26.10.2022 – w godzinach 9:00-11:30 grupa I

26.10.2022 – w godzinach 12:00-14:30 grupa II

27.10.2022 w godzinach 10:00-12:30 grupa IV

Wszystkie szkolenia odbędą się w sali 2.5 Obecność obowiązkowa

Rozpoczęcie zajęć

Witajcie

Gratulujemy Wszystkim , którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie. Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem uczestnictwa w projekcie. Terminy oraz godziny zajęć znajdziecie w zakładce harmonogram zajęć. Dodatkowo harmonogram będzie zamieszczony na tablicy ogłoszeń przy sekretariacie.

Życzymy powodzenia

Listy zakwalifikowanych do udziału w projekcie Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej”  numer projektu: RPLD.11.03.01-10-0053/19- II edycja 2022/2023

Grupa I – ekonomiczna

LPNr formularza zgłosz.
117/E/II
218/E/II
319/E/II
420/E/II
521/E/II
622/E/II
723/E/II
824/E/II
925/E/II
1026/E/Ii
1127/E/II
1228/E/II

Grupa II – ekonomiczna

LPNr formularza zgłosz.
129/E/II
230/E/II
331/E/Ii
432/E/II
533/E/Ii
634/E/II
735/E/II
836/E/II
937/E/II
1038/E/II
1139/E/II
1240/E/Ii

Grupa III – ekonomiczna

LPNr formularza zgłosz.
141/E/II
21/E/II
32/E/II
43/E/Ii
54/E/II
65/E/II
76/E/II
88/E/II
99/E/II
1013/E/II
1114/E/II
1215/E/II

Grupa IV – rachunkowiec

LPNr formularza zgłosz.
12/R/II
23/R/II
36/R/II
47/R/II
58/R/II
69/R/II
710/R/II
811/R/II
913/R/II
1014/R/II
1115/R/II
1216/R/II

Grupa V– handlowiec

LPNr formularza zgłosz.
113/H/II
212/H/II
311/H/II
410/H/II
59/H/II
68/H/II
77/H/II
86/H/II
94/H/II
103/H/II
112/H/II
121/H/II

Osoby niezakwalifikowane wpisane na listę rezerwową:

Nr formularza zgłosz.
7/E/II
10/E/II
11/E/II
12/E/II
16/E/II
5/H/II
1/R/II
4/R/II
12/R/II
5/R/II

Rekrutacja

Czytaj więcej o: Rekrutacja

Witajcie

Rozpoczynamy kolejną turę rekrutacji do udziału w projekcie. Zachęcamy uczniów kształcących się w zawodach technik ekonomista, technik rachunkowości oraz technik handlowiec do zapoznania się ze szczegółami zawartymi w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Osobą odpowiedzialną za proces rekrutacji jest Pani Halina Fijałkowska.

DORADZTWO ZAWODOWE

DORADZTWO ZAWODOWE

Zajęcia z doradztwa indywidualnego będą odbywały się w pracowni SPINKA w budynku C. Terminy i godziny spotkań będzie ustalała indywidualnie Pani Urszula Staniec – doradca zawodowy. Doradztwo zawodowe grupowe zaplanowane na czerwiec 2022
GRUPA I
6 czerwca 2022 w godzinach 8-10 oraz 15-17 – sala 19
14 czerwca 2022 w godzinach 10-12 oraz 15-17 -sala 19

GRUPA II

7 czerwca 2022 w godzinach 8-10 oraz 10-12 – sala 19
14 czerwca 2022 w godzinach 8-10 – sala 19
15 czerwca 2022 w godzinach 8-10 – sala 19

Listy zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej”  numer projektu: RPLD.11.03.01-10-0053/19

Grupa I – ekonomiczna

LPNr formularza zgłosz.Liczba punktów
11/E/2185
22/E/2185
33/E/2185
44/E/2190
55/E/2185
66/E/2185
77/E/2185
88/E/2175
99/E/2165
1013/E/2175
1111/E/2185
1212/E/2175

Grupa II – handlowa

LPNr formularza zgłosz.Liczba punktów
115/H/2175
22/H/2185
33/H/2185
413/H/2185
55/H/2175
614/H/2185
77/H/2185
88/H/2175
99/H/2190
1010/H/2185
1111/H/2185
1212/H/2175

Powołanie komisji rekrutacyjnej

W związku z realizacją projektu „Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno – administracyjnej i handlowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe ustala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję rekrutacyjną w składzie:

  1. Halina Fijałkowska
  2. Roksana Olejnik
  3. Barbara Marzyjanek

§ 2

Celem prac Komisji jest rekrutacja łącznie 96 osób fizycznych, posiadających status Ucznia/Uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, do udziału w projekcie „„Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno – administracyjnej i handlowej””

§ 3

Komisja wykonuje swoje obowiązki zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0053/19-00.

§ 4

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5

Niżej podpisane osoby oświadczają, ze zapoznały się z wnioskiem o dofinansowanie, z wymogami rekrutacyjnymi, z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa i zgodnie z nimi wykonywać będą swoje obowiązki.

Do góry