Aktualności

Rekrutacja

Czytaj więcej o: Rekrutacja

Witajcie

Rozpoczynamy kolejną turę rekrutacji do udziału w projekcie. Zachęcamy uczniów kształcących się w zawodach technik ekonomista, technik rachunkowości oraz technik handlowiec do zapoznania się ze szczegółami zawartymi w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Osobą odpowiedzialną za proces rekrutacji jest Pani Halina Fijałkowska.

DORADZTWO ZAWODOWE

DORADZTWO ZAWODOWE

Zajęcia z doradztwa indywidualnego będą odbywały się w pracowni SPINKA w budynku C. Terminy i godziny spotkań będzie ustalała indywidualnie Pani Urszula Staniec – doradca zawodowy. Doradztwo zawodowe grupowe zaplanowane na czerwiec 2022
GRUPA I
6 czerwca 2022 w godzinach 8-10 oraz 15-17 – sala 19
14 czerwca 2022 w godzinach 10-12 oraz 15-17 -sala 19

GRUPA II

7 czerwca 2022 w godzinach 8-10 oraz 10-12 – sala 19
14 czerwca 2022 w godzinach 8-10 – sala 19
15 czerwca 2022 w godzinach 8-10 – sala 19

Listy zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej”  numer projektu: RPLD.11.03.01-10-0053/19

Grupa I – ekonomiczna

LPNr formularza zgłosz.Liczba punktów
11/E/2185
22/E/2185
33/E/2185
44/E/2190
55/E/2185
66/E/2185
77/E/2185
88/E/2175
99/E/2165
1013/E/2175
1111/E/2185
1212/E/2175

Grupa II – handlowa

LPNr formularza zgłosz.Liczba punktów
115/H/2175
22/H/2185
33/H/2185
413/H/2185
55/H/2175
614/H/2185
77/H/2185
88/H/2175
99/H/2190
1010/H/2185
1111/H/2185
1212/H/2175

Powołanie komisji rekrutacyjnej

W związku z realizacją projektu „Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno – administracyjnej i handlowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe ustala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję rekrutacyjną w składzie:

  1. Halina Fijałkowska
  2. Roksana Olejnik
  3. Barbara Marzyjanek

§ 2

Celem prac Komisji jest rekrutacja łącznie 96 osób fizycznych, posiadających status Ucznia/Uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, do udziału w projekcie „„Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno – administracyjnej i handlowej””

§ 3

Komisja wykonuje swoje obowiązki zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0053/19-00.

§ 4

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5

Niżej podpisane osoby oświadczają, ze zapoznały się z wnioskiem o dofinansowanie, z wymogami rekrutacyjnymi, z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa i zgodnie z nimi wykonywać będą swoje obowiązki.

Do góry